ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Yüksekokulumuz S.Ü. Rektörlüğünün 04.05.2004 tarih ve B.30.2.SEL.0.70.72.00/153-178-3869 sayılı yazısı ve YÖKün 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 71D-2, 7h ve 3843 sayılı kanunun 4. maddeleri uyarınca Sosyal Bilimler M.Y.O.da yer alan Adalet Programı örgün ve II. Öğretim bölümleri S. Ü. Hukuk Fakültesi bünyesine aktarılarak kurulmu...
MISYON: Ülkemizdeki Hukuk ve Adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikteki adli personeli, günümüz ve geleceğin mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan müfredata uygun olarak yetiştirerek, Temel Hukuk bilgisine sahip, yüksek değer üreten bilgi ve birikimle donatılmış farkındalık yaratan mezunlar vermektir....
VIZYON: Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen, Akademik geleneklerini oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, çalışma ortamı üst düzeyde, araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olmak, Kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesa... devamı için tıklayınız...