ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri Koordinatörlüğü...
MISYON: Üniversitemizin hedeflediği dünya üniversiteleri arasındaki saygın yerini alabilmesi için araştırma ve uygulama merkezlerine önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla koordinatörlüğümüzün hedefi, merkezlerimizin bilimsel ve teknolojik olarak başarılı çalışmalar yapmasını ve projeler üretmesini sağlamak bu doğrultuda çalışmalar yapmak ve bu hedefe yönelik merkezlere destek vermektir. ...
VIZYON: Koordinatörlüğümüz, merkezlerin kendi aralarındaki iletişimini ve işbirliğini, merkezlerle üniversite içi ve dışı diğer birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi alışverişini sağlar. Merkezlerin yapacağı çalışma ve projelere teknik destek sağlayarak, doğacak ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapar. Merkezlerin çalışmalarını teşvik eder, bu amaca yön... devamı için tıklayınız...