AVRUPA BİRLİĞİ ARŞ UYG.MRKZ.MÜD.
HAKKINDA: Avrupa Birliği Programlarının yürütülmesinde önemli adımlar atan Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mart 2005?te Kampus Rektörlük binasında faaliyete geçmiş gerekli malzemelerin temini ve görevlendirmelerin yapılmasını takiben fiilen çalışmalarına başlamıştır. Faaliyet alanının genişliği düşünüldüğünde teşkilatlanma çalışmalarını kısa bi...
MISYON: Merkezin amaçlan doğrultusunda insan kaynaklarının zenginleştirilmesi için eleman yetiştirmek, Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkelerine katkı sağlayıcı diğer kurs, seminer, toplantı ve benzeri tertiplemek, Avrupa'daki yükseköğretim kurumları ile etkin iş birliği yaparak eğitimde kaliteyi artırmak ve AB kurumları ve eğitim ve gençlik programları hakkında t...
VIZYON: Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi?nin vizyonu 1.Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini siyasal, ekonomik, kültürel ve teknik boyutlarını içeren araştırmalar yapmak, 2.Avrupa Birliği ve uluslararası organizasyonların çalışma alanları içinde eğitim, öğretim programları yapmak ve projeler g... devamı için tıklayınız...