BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (BAP)
HAKKINDA: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3.Maddesinin (d) bendinde Üniversiteler, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın yapan Fakülte, Yüksekokul, Enstitü benzeri kuruluş ve birimlerinden oluşan Yüksek Öğretim Kurumları olarak tanımlanmıştır. Kuruluş Yasasının 3. ve 58. Maddelerine g...
MISYON: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)nin özgörevi yapılan projelerin, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi yapılan projelerle Üniversitemizin ismini duyuran öncelikli olarak Konya Sanayisinin gelişmesine hız katan ve bu çalışmaların diğer illere de yayılmasını sağlayan, Ülke ekonomisine katkı sağlayan, çağın ilerlemesine ayak uyduran ve daha fazla başarıyı yakalamaya çalışan, projel...
VIZYON: Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek yapılan projelerle hem Üniversitemizin sesini duyurabilmek, hem de ülkenin bilim ve teknolojisine katkıda bulunarak, önde gelen saygın ve tanınmış bir birim olmaktır.... devamı için tıklayınız...