BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HAKKINDA: Bilişim Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte bilginin üretimi ve paylaşımında çok hızlı gelişmeler olmaktadır. Selçuk Üniversitesi olarak bu gelişmelere ayak uydurmaktayız. Bu amaçla Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü kurularak, Üniversitemizin yayınlamakta olduğu bilimsel dergilerin bir çatı altında toplaması sağlanmıştır. Böylece Bilimsel D...
MISYON: Üniversitemizin hedeflediği dünya üniversiteleri arasındaki saygın yerini alabilmesi için akademisyenlerin araştırma ve uygulamalarını bilimsel olarak dünya çapında paylaşabilmelerinin en önemli aracı olan Bilimsel Makalelerin yayınlandığı dergilere önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla koordinatörlüğümüzün hedefi, Bilimsel Dergilerimizin başarılı çalışmalar yapmasını ve Uluslarara...
VIZYON: Koordinatörlüğümüz, üniversitemiz bünyesindeki bilimsel dergilerin kendi aralarındaki iletişimini ve işbirliğini, üniversite içi ve dışı diğer bilimsel dergiler arasındaki koordinasyonu ve bilgi alışverişini sağlar. Bilimsel dergilerin yapacağı çalışmalara teknik destek sağlayarak, doğacak ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapar. Bilimsel Dergilerin ... devamı için tıklayınız...