BİTKİ ISLAHI VE TOH. TEKN. ARŞ.VE UYG. MRK. MÜD.
HAKKINDA: Nüfus artışıyla besin maddeleri üretimi artışı arasındaki dengenin kurulması için, ilk akla gelen, insan ve hayvan beslenmesinde en önemli paya sahip bitkisel üretimin artırılmasıdır. Bitkisel üretimin artırılmasında etkili faktörlerin başında daha verimli ve daha kaliteli yeni çeşitler, dolayısıyla sertifikalı tohumluk üretimi ve kullanımı gelmekt...