DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı, sürdürdüğü eğitim ve öğretimle, evrensel müzik kültürünün yanısıra, tarihten günümüze Türk Müziği teorisi ve uygulamasını, geleneklerine ve klâsik rûhuna bağlı kalarak, uluslararası normlarda bilimsel temellere oturtarak vermeyi; özellikle, Klâsik Türk Mûsikîsi’ni aslına ve şânına yakışır biçimde öğrenmiş ve icra yeteneğine ulaşmış, ses ve saz sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Saz Sanat Dalı Ders İçerikleri

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Ses Sanat Dalı Ders İçerikleri

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı