DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
"Sultan ve Paşazade Bestekarlar ve Tahir Buselik Faslı" Konseri

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

BAHAR KONSERLERİ

 

 

 SULTÂN ve PAŞA BESTEKÂRLAR

VE

 TÂHİR BÛSELİK FASLI

 

 

SAN ‘AT  YÖNETMENİ

   Öğr. Gör. Elif Bilge KURTULDU

 

SAN ‘AT  DANIŞMANI

Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKCI

 

 

          YER : S.Ü. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

          TARİH :19 Mart 2010  Cuma

          SAAT : 20.00