DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dilek ZERENLER

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Dilek ZERENLER

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Dilek ZERENLER

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Dilek ZERENLER

Amacı: Müzik Bölümü bünyesindeki çalgı eğitimi alanlarında akademik eğitim vererek bu alanlarda öncelikle Türkiyeye ve uluslararası alana yetkin sanatçı, eğitimci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon: Müzik Bölümünün vizyonu, eğitim, performans ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen yeni ufuklar açan, gelişmeye açık sanatçı, eğitimci ve akademisyenler yetiştiren evrensel sanat ve bilgi üretimine katkıda bulunan uygulama ve teori arasında yenilikçi ve bütüncül bir bakış açısı kazandıran disiplinler arası iletişim ve işbirliği geliştiren bir program olmaktır.

Misyon: Müzik Bölümü bünyesindeki çalgı eğitimi programlarında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek ilgili alanlarda öncelikle Türkiyenin ihtiyacı olan profesyonel sanatçı ve eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası sanatçılar, gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Müzik Bölümü bünyesindeki çalgı eğitimi programlarının amacı geleceğin ulusal/uluslararası sanatçısı, eğitimcisi ve akademisyeni adaylarına mesleğin etik kuralları ve çağdaş yöntemler çerçevesinde entelektüel bir birikim ve fiziksel donanım kazandırmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Koşullar, özel yetenek sınavınına ilişkin yönergeler ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İlgili yönetmelik ve yönetim kurulu kararlarına bağlı olarak öğrencilerin önceki öğrenmelerine ilişkin dersleri muafiyet veya eşdeğer olarak tanınabilir.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programından mezun olabilmesi için, o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programdaki dersler, her dersin kendine özgü değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili yönetmelik esaslarına göre Vize, Final ve Bütünleme gibi sınavlar ile ölçülüp değerlendirilir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, amaçları ve çalışmaları doğrultusunda ulusal ve uluslararası çerçevede orkestra kurumları ile üniversiteler ve çeşitli sanat ve eğitim kurumlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Müzik Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, amaçları ve çalışmaları doğrultusunda ulusal ve uluslararası çerçevede lisansüstü eğitim alabilirler.