DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HAKKINDA: Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Selçuk Üniversitesinin uluslararası akademik, sosyal ve kültürel aktivitelerini koordine etmekte ve yürütülmesinde yardımcı olmaktadır. Koordinatörlüğümüz, genel anlamda öğrenci/akademisyen değişim programları, uluslararası yaz okulları, yurt dışı üniversitelerle yapılan çift diploma, uzaktan eğitim aktiviteleri gib...