ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi 20.06.2006 Tarih ve 26204 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlü Öğrenciler Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca Üniversitemiz b...
MISYON: Engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemek, belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması,engelli öğrencilerin ihtiyaç duydukları fiziksel, akademik ve sosyal destekler konusunda,üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırıcı hi...
VIZYON: Üniversitemizdeki tüm engelli öğrencilere engelsiz bir yaşam sunarak eğitim ve öğretim fırsatlarından eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamak.... devamı için tıklayınız...