GÜVENLİK VE SAV. STRAT. UYG. VE ARŞ. MRK.
HAKKINDA: Ülke güvenliğini ilgilendiren toplumsal, politik, askeri, iktisadi, eğitim, tarih, biyolojik ve elektronik konularda inceleme ve araştırma yapmak, bu konularda ortaya konulan görüşleri bilimsel tartışma ve işbirliği ortamı içinde değerlendirmek, ülke güvenliğini ilgilendiren konuları geçmişten geleceğe yönelik bir bakış açısı ile ele almak, ülkenin...
MISYON: Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlıklar ve uluslararası kuruluşlar üzerinde incelemeler ve araştırmalar yaparak, stratejik yönetim çerçevesinde ülkenin geleceğini ilgilendiren konuları ve ortaya çıkan tehditleri saptamak, stratejileri planlamak, tasarlama ve uygulamaya ilişkin önerileri geliştirmektir....
VIZYON: Ulusal ve bölgesel güvenlik, savunma ve bu alanlara ilişkin olarak ortaya konulacak stratejileri ülke yararına göre belirlemek, ülke, bölge ve değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik adımlar atmak ve attırmaktır.... devamı için tıklayınız...