İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKINDA: Aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür: a) İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası alanda, seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak, b) İnsan hakları ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak, c) Konu ile ilgili bilim dall...
MISYON: Merkezin amacı insan haklarına disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır....
VIZYON: Merkezin amacı insan haklarına disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.... devamı için tıklayınız...