KADIN, AİLE VE TOPLUM HİZM. UYG. VE ARAŞ. MRK MÜD.
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KATUM) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14cü maddesine dayanarak, kadın, aile ve toplum ile ilgili bilimsel araştırma yönte...
MISYON: Üniversitemizde bulunan ilgili bölüm ve birimler, İlimizde bulunan destek verebilecek paydaş kamu - özel kurum ve kuruluşlar ile kadın, aile ve toplum sağlığı sorunlarını çözümleyici, önleyici ve rehberlik edici her türlü araştırma ve bilinçlendirme panel, eğitimleri yapmak ve bu bakış açısı ile olan çalışmaları desteklemek, ortaya çıkan olumlu sonuç ve gelişmelerin ülke geneline ya...
VIZYON: Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre, sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir?. Kadınlar açısından düşünüldüğünde bu tanımlama büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı kadın, sağlıklı aile ve toplum oluşumunda temeldir. Bu nedenle ilimizde ve yurt içinde gerekli durumlarda yurt dışı destekli, ka... devamı için tıklayınız...