KAZALARI ARŞ. ÖNLEME VE UYG.MRKZ.
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olmak üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7. maddesinin d/2 fıkrası uyarınca ve Yüksek Öğretim Kurulunun 21.8.1997 tarih ve B.30EÖB.0.00.00.03-04.04-1621-15932 sayılı yazısı gereğince Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi kurulmuştur....
MISYON: Selçuk Üniversitesi bünyesinde kazalarla ilgili araştırma, uygulama, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmek ve bu hizmetleri yapan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, özellikle S.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile personel araç, gereç, eğitim ve uygulama yönünden müşterek çalışmalar yapmak....
VIZYON: Ülkemizde özellikle son yıllarda artan trafik kazaları yanında iş, ev, tarım, spor ve diğer doğal afetlerin sebeplerini, toplum yaşantısı üzerindeki psikolojik ve ekonomik etkilerini incelemek araştırmak bunları önleyici, azaltıcı ve kazazedeleri tedavi edici veya en az sakat bırakıcı yöntemler ve tedbirler üzerinde çalışmalar ile bu konularda araştırma, eği... devamı için tıklayınız...