MANTARCILIK UYGULAMA VE ARŞ. MRZ.MÜD.
HAKKINDA: Ülkemizde mantarcılık alanında ilk olan merkezimiz, Rektörlüğümüze bağlı bir birim olarak Yükseköğretim Kurulunun 10/05/1989 tarihli kararı gereğince kurulmuştur. Merkezimiz, mantarlar ile ilgili her türlü çalışmayı gerçekleştirmektedir. Öncelikler arasında Türkiyenin mantarlarının listesini çıkarmak, bununla ilgili olarak KONYA FUNGARYUM unun ol...
MISYON: Halkımızın mantarlar konusunda sorularına cevap vermek, Kültür mantarcılığının gelişmesi için çalışmak, Mantar zehirlenmelerinden insanların korunmasını sağlamak, Mikolojik sosyal, iktisadi ve ticari faaliyetlerde bulunmak, Kültür mantarcılığı konusunda kurslar düzenlemek, Fungaryum oluşturmak, Mantarcılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kütüphanesini oluşturmak, Mantar Dergisi...
VIZYON: Mikoloji alanında yapılan çalışmalara öncülük etmek, Türkiye Makromantar listesini çıkarmak, Yenen ve zehirli makromantarları tespit etmek, Mantar zehirlenmeleri konusunda çalışmalar yapmak, hekimlere yardımcı olmak, Ülkemizin mikoloji konusunda veri tabanına sahip olmasını sağlamak, Ülke ekonomisine katma değer sağlamak, Mikoloji çalışmaları yönünden ... devamı için tıklayınız...