ÖLÇME,DEĞERLENDİRME,BELGELENDİRME VE MES.EĞ.U.A.M.
HAKKINDA: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği içinde yurt içinde ve yurt dışında ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve mesleki eğitim ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, saha çalışmaları ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur....
MISYON: Bilim ve teknoloji ışığında taraflarla işbirliği içinde taraflara ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve mesleki eğitim alanında hizmet sunmak, alanda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirmek, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve mesleki eğitim alanlarında sistem oluşturulmasına ve nitelikli insan gücü yetişmesine katkı sağlamaktır....
VIZYON: Ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde, bilimsel çalışmalar ile ölçme ve değerlendirme metodları ile eğitim verimliğinin artırılması, mesleki eğitim ve belgelendirme ile iş dünyasının ihtiyacı olan, nitelikli işgücünün artmasını sağlamak ve çalışma hayatı ile ilgili alanlarda öncü bir kuruluş olmaktır.... devamı için tıklayınız...