PEDAGOJİK FORMASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HAKKINDA: Öğretmenlik Mesleğinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Koordinatörlüğün öğrenci kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilan ettiği 80 sayılı çizelge ekinde belir...
MISYON: Alanlarında öğretmenlik mesleğini kaliteli olarak icra edebilecek mesleğin ruhunu taşıyan nitelikli öğretmenler yetiştirmek....
VIZYON: Öğretmen yetiştirmede kaliteyi arttırmak, öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kalite startlarını program içeriklerine ve öğretim uygulamalarına yansıtmak.... devamı için tıklayınız...