İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ M.H. UYG. ARŞ. MERKEZİ
HAKKINDA: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği içinde yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, sosyal güvenlik ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, saha çalışmaları ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere 01.06.2014 tar...
MISYON: Bilim ve teknoloji ışığında taraflarla işbirliği içinde işletmelere iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve sosyal güvenlik alanında hizmet sunmak, alanda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirmek, iş sağlığı ve güvenliği alanında sistem oluşturulmasına ve nitelikli insan gücü yetişmesine katkı sağlamaktır....
VIZYON: Ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde, bilimsel çalışmalar ile iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin yükseltilmesine ve çalışma ilişkilerine katkı sağlamak ve çalışma hayatı ile ilgili alanlarda öncü bir kuruluş olmaktır.... devamı için tıklayınız...