STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak günümüz şartları dahilinde süre gelen olayların çok boyutlu olarak gelişmesini ve sorunların karmaşıklaşmasını göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz akademik kadro ile gelişmeleri zamanında ve doğru olarak algılamasını ve natif politikalar üretebilmesini sağlamak, dolayısıyla gelişmelerin y...
MISYON: Selçuk SAM Ulusal ve Global çerçevede, Bilimsel otoritelerce üretilen bilimsel bilgi kaynaklarından, açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak, Elde edilen bilimsel verileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, Verilerin ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için ku...
VIZYON: Günümüzde yaşanan baş döndürücü bir hızda yaşanan gelişim ve değişimler, ülkelerin stratejik konumlarını sürekli bir şekilde değiştirmekte, değişimi ve gelişimi algılayamayan takip etmeyen ülkeler gelişim ve değişim bir yana mevcut konumlarını koruyamaz hale gelmektedirler. Bu dinamik süreç içerisinde şüphesiz en önemli vazife sahiplerinde biri de üniversite... devamı için tıklayınız...