SUALTI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi 20 Ağustos 2012 tarihinde UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Ağında lider üniversite olarak seçilmiştir. Bu görevle Selçuk Üniversitesi bütün dünyada UNESCO bağlantılı akademik sualtı arkeolojisi faaliyetlerini koordine edecektir. UNESCO faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Antalya Kıyılarında T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı adı...
MISYON: UNESCOnun sualtı arkeolojisi alanında bütün dünyaya yönelik eğitimleri ağırlıklı olarak Selçuk Üniversitesi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Ülkemizde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi, kıyılarımızda bilimsel çalışmaların hayata geçirilmesi de misyonların arasındadır....
VIZYON: Merkez, UNESCO faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Antalya Kıyılarında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına arkeolojik sualtı çalışmalarının yürütülmesi ve tüzükte belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 9 Ekim 2012 Tarihli Resmi Gazetenin 28436 numaralı sayısı ile faaliyete geçmiştir ... devamı için tıklayınız...