TAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Yüksekokulumuz 1994 yılında Arıcılık programı ile eğitim öğretime başlamıştır. 1995 yılında Harita ve Kadastro, Makine, Resim Konstrüksiyon programları açılmıştır. 2005-2006 öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda okulumuz fiziki yetersizlik ve öğrenci azlığı gibi nedenlerden dolayı Selçuk Üniversitesinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının K...
MISYON: Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı vererek evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, nitelikli, girişimci, yenilikçi, vatanını ve milletini seven, toplumsal değerlere saygılı insan gücü yetiştirmektir....
VIZYON: İnsanlığın bilimsel, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişimi için bilgi üreten, araştırmacı, sorgulayıcı, analitik düşünceye sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı aydın yöneticiler yetiştiren, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimseyen ve sürekli gelişmeyi kendi... devamı için tıklayınız...