TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UYG. VE ARŞ. MRKZ.BŞK.
HAKKINDA: 12 Ocak 1989 tarihinde kurulan Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitemizin ilk uygulama ve araştırma merkezlerinden biridir. 2547 sayılı kanunun 7. maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak kurulan Merkezimiz, tüzüğünün 11.10.1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlamış olan faaliye...
MISYON: Türk kültürüne katkı sağlamak ve hizmet etmek. ...
VIZYON: Türk halkbilimine dair verimlerin derlendikten sonra arşivlenmesiyle millî kültüre katkı sağlayacak bilimsel anlamda değerlendirilmelerin yapılabileceği sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak bu kültür hazinelerinin gün ışığına çıkarılmasını sağlamak. ... devamı için tıklayınız...