ULUSLARARASI GÖÇ VE DİASPORA UYG. VE ARŞ. MRK.MÜD.
HAKKINDA: 2017 yılında çalışmalarına başlayan Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi, başta Türkiyede bulunan göçmenler ve diaspora faaliyetleri olmak üzere, dünya genelindeki diaspora faaliyetlerini ve göçmenlerin yerleştikleri ülkelerde yaşadıkları sorunları bilimsel açıdan araştıran ve bu sorunlar hakkında siyasi, h...
MISYON: Başta ülkemiz olmak üzere, dünya genelinde uluslararası göç ve diaspora hareketlerinin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutları kapsamında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, farklı araştırmacılar, politika yapıcılar, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları arasında diyaloglar oluşturmak, uluslararası göç ve diaspora araş...
VIZYON: Merkezimiz gelecekte göç, göçmenlik, mültecilik, sığınmacılık, diaspora faaliyetleri kapsamında yapacağı bilimsel ve akademik çalışmalar, yayınlayacağı raporlar ile uluslararası alanda tüm araştırmacıların ve politika yapıcıların referans kabul edeceği, alana dönük uzman eğitimci ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir merkez olmayı hedeflemektedir.... devamı için tıklayınız...