ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sinan Sefa PARLAT

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. İskender YILDIRIM

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. H. Baki ÇİFTÇİ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Yusuf CUFADAR

Amacı: Zootekni lisans programının amacı toplumumuzun ihtiyacı ve ihracat potansiyeli olan hayvansal ürünler üretmek üzere çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi, yem sanayi ve hayvan ıslahı konularında güncel bilgi, teknik ve teknolojilerle donanımlı Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Zooteknistlerin aynı zamanda gelecekte hayvancılık alanında bilim insanı olarak, temel ve uygulamalı araştırmalar ile AR-GE faaliyetleri planlayıp yürüterek, sorunlara çözüm üretecek, hayvancılık bilimine bölge, ülke ve uluslararası düzeyde katkı yapacakları öngörülmektedir. Böylece, Zootekni lisans programında özel sektör hayvancılık işletmeleri, yem sanayi ve ilgili alt sektörler, kamu kuruluşları ve üniversitelerimizin ihtiyacı olan hayvansal üretim alanındaki temel meslek elemanını yetiştirme amaçlanmaktadır.

Vizyon: Ülkemizde hayvansal ürünlerin tüketim seviyelerinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması ve uluslararası pazarlarda kabul gören kalitede, rasyonel ve yeter miktarda hayvansal ürün üretimi için ileri teknik ve teknolojik donanıma sahip, Üniversal Zooteknist Ziraat Mühendisi yetiştirmek.

Misyon: Hayvansal üretim çeşitleri, hayvan ıslahı ve yem sanayi teknolojileriyle ilgili güncel bilgilerle donanımlı Zooteknist Ziraat Mühendisi yetiştirmek amacıyla, Avrupa Birliği Öğretim Alanı içinde, Bologna süreci doğrultusunda ve ülkesel yeterlilikler çerçevesinde, öğrenci merkezli, nitelikli lisans eğitim-öğretim programları uygulamak

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Zootekni lisans programı Hayvancılık Ziraatıyla ilgili üniveriste eğitiminin yapıldığı programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Önceki eğitimlerinde temel olarak matematik, fizik, kimaya ve biyoloji ağırlıklı bir eğitim almalar gerkir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek programda öngörülen derslerden başarılı olamaları, staj vd yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir. Önümüzdeki dönemde ise 240 AKTS (200 zorunlu + 40 seçmeli) sağlamaları gerkecektir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesinin mevcut sınav yönetmelikleri dikkate alınarak yapılmaktadır

İstihdam Olanakları: 1. Kamu kurum ve kuruluşları (Üniversiteler, Bakanlıklar, Belediyeler vd) 2. Hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları (Ticaret Borsa ve Odalerı, Ziraat Odası, Hayvancılıkla İlgili Kooperatifler Vs. 3. Özel sektör kuruluşları ( İşletme ve çiftlikler, yem fabrikaları, pazarlama, özel laboratuvarlar, vb.)

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisansüstü eğitim için gerekli şartlar ilan aşamasında ve S.Ü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği esas alınarak yapılabilir.